Contact

Vereniging Wijkopbouworgaan Dichtersbuurt
’t Noabershoes, Vondelstraat 5
7551 BA, Hengelo
074-2438799

Bestuur Dichtersbuurt
Voorzitter: Wil Hendriksen – voorzitter.dichtersbuurt@gmail.com
Secretaris: Fleur Zengerink – secr.dichtersbuurt@gmail.com
Penningmeester: Liesbeth Huisman – penningmeester.dichtersbuurt@gmail.com

Overige Dichtersbuurt leden
Algemene Zaken: Louis Jannink – algemenezaken.dichtersbuurt@gmail.com
Beheer veld en buurthuis: Gerrit Heijink – beheerbuurthuis@gmail.com
Website Dichtersbuurt: Fleur Zengerink – website.dichtersbuurt@gmail.com
Redactie Dichter&Noaber: Frans Mensink – redactiedichtersbuurt@gmail.com
Oud papier: Jeroen Oude Alink – Vondelstraat 61
Veiligheid en overlast: Ed Drost – eddrost@kpnplanet.nl
Contactpersoon AED: Ellen Westendorp – Tollensstraat 5
Verhuur aanhangers: Jacob Rothman – 06-15379715