Contact

Vereniging Wijkopbouworgaan Dichtersbuurt
’t Noabershoes, Vondelstraat 5
7551 BA, Hengelo
074-2438799

Bestuur Dichtersbuurt;
Voorzitter; Wil Hendriksen – voorzitter.dichtersbuurt@gmail.com
Secretaris; Fleur Zengerink – secr.dichtersbuurt@gmail.com
Penningmeester; Liesbeth Huisman – penningmeester.dichtersbuurt@gmail.com

Overige Dichtersbuurt leden;
Oud papier; Jeroen Oude Alink – Vondelstraat 61
Veiligheid en overlast; Ed Drost – eddrost@kpnplanet.nl
Beheer veld en buurthuis; Gerrit Heijink – beheerbuurthuis@gmail.com
Website Dichtersbuurt; Erwin Rothman – dichtersbuurt.hengelo@gmail.com
Contactpersoon AED; Ellen Westendorp – Tollensstraat 5
Verhuur aanhangers; Jacob Rothman – 06-15379715
Redactie Dichter&Noaber; Frans Mensink – redactiedichtersbuurt@gmail.com