Meedenk Middag Brokanthuis op vrijdag 9 juli

Aan de Marskant in Hengelo wordt begin 2022 gestart met de bouw van het eerste Brokanthuis. Daarin komen 29 appartementen voor senioren. Daarnaast zijn er diverse gezamenlijke ruimten als een woonkeuken, een atelier, een huiskamer, tuinen en een wasruimte. Deze ruimten staan ter beschikking voor de bewoners en daarnaast zijn er dagelijks mensen aanwezig om te doen wat nodig is. Maar het belangrijkste is dat de mensen die gebruik maken van het huis zelf de regie houden.

Meedenk Middag Brokanthuis
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereidingen. Maar dat kan eigenlijk niet zonder u. Wij willen van u horen wat belangrijk is, hoe u aankijkt tegen de huidige ideeën en wat die betekenen voor het gebouw. Daarom houden wij een MeedenkMiddag Brokanthuis, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Initiatiefnemer Caroline Coumans en andere mensen van Brokant zijn er om te horen wat u belangrijk vindt om te leven zoals u dat wilt. U kunt de plattegronden bekijken en de architecten en de bouwers laten weten wat u ervan vindt. Zo zorgen we samen dat het een huis wordt waar mensen graag willen wonen en leven.

Iedereen is welkom
Inwoners van Hengelo, toekomstige huurders, omwonenden, organisaties, frisdenkers en criticasters, jong en oud. Of u nu belangstelling heeft om er te gaan wonen of alleen nieuwsgierig bent. Als u het gewoon leuk vindt meer te weten of actief wilt meedenken. Iedereen is van harte welkom om mee te denken over het Brokanthuis.

De begeleiding en organisatie van deze middag is in handen van De Plekkenmakers. Op interactieve en creatieve wijze zorgen zij ervoor dat uw ideeën worden opgehaald.

Denk mee op vrijdag 9 juli 2021 tussen 12:00 en 16:00 uur op de Walhoflocatie aan de Marskant/Brugstraat/Willemstraat. Uiteraard met de juiste COVID-19 voorzorgmaatregelen.

Aanmelden voor de Meedenk Middag kan via info@brokant.nl.

HieperdeBIEB HOERA! Een MINIBIEB in de Dichtersbuurt!

~ Zaterdag 5 juni is de Dag van de MiniBieb ~

Daarom opent die dag een gloednieuwe Minibieb in de Dichtersbuurt.
Waar? Jacob Catsstraat 20.

De naam van deze Minibieb is: 
BOEK &zo

In de Minibieb staan boeken die iedereen gratis mag lenen of ruilen tegen een ander boek. En wie weet staat er af en toe een dvd of cd tussen. Maar trek ook gerust een ‘dagkaartje’ met een mooie spreuk.

De Minibieb is voor iedereen in onze buurt. Dus voel je vrij om mee te doen en leen een boek, ruil een boek of breng een boek. En doe dit zo vaak je wilt. Zo kan iedereen van elkaars boeken genieten.

Veel leesplezier!
Miranda

Welkom:
Nette schone Nederlandstalige boeken.
Romans, thrillers, literatuur, informatief, kinderboeken, stripboeken.

Liever niet:
Niet-Nederlandstalige boeken. Sterk verouderde boeken, vieze of kapotte boeken, woordenboeken, encyclopedieën, 18+ lectuur.

Terugkoppeling kascontrole

De terugkoppeling over de kascontrole heeft wat lang op zich laten wachten. Dit komt omdat er verschillen van inzicht zijn tussen de kascommissie en de penningmeester/het bestuur. Er zijn verschillende pogingen gedaan om dit op te lossen, maar dit is niet gelukt. Ook niet na het inschakelen van een mediator en nadat de accountant vastgesteld heeft dat alle benodigde informatie en onderliggende stukken aanwezig zijn.

De bevindingen van de kascommissie zullen, zoals afgesproken, op de website gepubliceerd worden. Ze zullen daar van zondag 23 mei 10.00 uur tot woensdag 26 mei 10.00 uur op staan. Ook kunnen jullie hier de reactie van het bestuur en een voorstel vinden om het voor nu te laten bij de voorlopige goedkeuring die de leden hebben gegeven in de ledenraadpleging van 10-13 februari 2021 (deze ledenraadpleging verving de jaarvergadering die vanwege corona niet fysiek plaats kon vinden). Ook worden twee leden voorgesteld als nieuwe kascommissie.

Sloop Willemschool

Onderstaande brief is vandaag (25-1-2021) bezorgd bij de direct omwonenden van de Willemschool. Men gaat zeer voortvarend te werk..

Aan de bewoner(s) van

Onderwerp: Datum:
start sloop Willemschool 25 januari 2021

Beste bewoners,

Deze week start de firma Bekke met het verwijderen van asbest in de Willemschool. In deze brief leest u daar meer over.

Waarom sloop?

Nu de Willemschool niet meer in gebruik is, wil de gemeente Hengelo het terrein gebruiken bij het plan Marskant (tussen de Deldenerstraat en Willemstraat). De bedoeling is dat hier woningbouw komt. De sloopwerkzaamheden beginnen nu vast, om vandalisme te voorkomen.

Wat gaat er precies gebeuren?

De firma Bekke start deze week met het verwijderen van asbest. Ook zetten ze hekken om het pand en verwijderen ze tegels en speeltoestellen. Daarna gaan ze het gebouw slopen. De speelvoorzieningen, pleintegels en het hekwerk dat om de school staat, slaat de gemeente op voor hergebruik. De sloopwerkzaamheden duren naar verwachting tot in april. Maar de planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Wat is de planning van het gehele project?

Na de sloop starten de saneringswerkzaamheden en het bouwrijp maken van het gebied. Binnenkort start ook de bestemmingsplanprocedure. De gemeente Hengelo trekt hierbij samen op met het waterschap Vechtstromen. De Berflobeek krijgt namelijk een prominentere plek in het gebied door verbreding en het toegankelijk maken van de oevers middels een wandelpad. Over de bestemmingsplanprocedure ontvangt u op een later moment nog informatie van ons.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Martine Briggeman (plan Marskant) of William Westerhof (sloop), via het algemene telefoonnummer 14 074.

Met vriendelijke groet,

Martine Briggeman

Projectleider

Nieuwe AED in de buurt

Al zo’n twaalf jaar hangt de defibrillator aan de muur van de voormalige bibliotheek aan de Vondelstraat. Het apparaat werd diverse keren ingezet, met succes. „Deze AED is in zeker vier situaties gebruikt en levensreddend geweest. Die willen we niet kwijt”, zegt Liesbeth Huisman, penningmeester van de Bewonersvereniging Dichtersbuurt. Maar omdat er ook een keer een eind komt aan de technische levensduur van de AED , destijds geplaatst op kosten van klusjesman Willy Scheepers, werd zaterdag door Henk Poort van Stichting Twente Hart Safe een nieuw exemplaar gebracht.

Lees het hele bericht op de website van Tubantia.

AED bedrag is opgehaald.

Het bedrag wat nodig was voor een nieuwe AED is binnengehaald. Met buurtbewoners en sponsors hebben we het verschuldigde bedrag bij elkaar gekregen en is er in de Dichtersbuurt weer een AED. Super en aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft, DANK.

Hier de mensen die een bijdrage geleverd hebben aan de nieuwe AED.

Leden en niet leden van de Dichtersbuurt
Klussenbedrijf Willy Scheepers
Schildersbedrijf Remi Nijland
Antiek winkel Rórink
Groothandel kappersbenodigdheden Oude Alink
Twente Design, Benny ten Hoeve en Carla ten Hagen
Den Boer bouwen en instaleren
Sleutelspecialist Havekes
Kamers Zonnewering en raamdecoratie
Plentyparts
Advocatenkantoor Blankestijn
De Blessurewinkel
Oude Wolbers-Droste projectontwikkeling V.O.F

Geen activiteiten.

Door de nieuwe Corona maatregelen van de regering zijn alle activiteiten tot aan het nieuwe jaar geschrapt van de agenda. We betreuren dit alles maar we houden ons aan de maatregelen die opgelegd zijn door de RIVM en zien dus dit als enige mogelijkheid.
Voor vragen of opmerking kunt u contact opzoeken met een van de bestuursleden.

Sponsor mee voor een nieuwe AED

Samen met een aantal buren zijn we een actie gestart om geld in te zamelen voor een nieuwe AED in onze buurt. De AED die er nu hangt (aan de Vondelstraat) moet aan het einde van het jaar vervangen worden.

Samen brengen we geld bij elkaar

Een nieuwe AED kost 1450 euro. Dit bedrag willen we graag samen met buurtbewoners bij elkaar brengen. Met z’n allen moet dat lukken! Elke bijdrage – groot of klein – is waardevol.

Update – 1 oktober 2020!

Wat mooi om te zien dat veel buurtbewoners geld over hebben gemaakt. Op dit moment hebben we namelijk al een bedrag van 695 euro opgehaald. Waarvoor dank! We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet.

Doe je mee?

Het geld zamelen we in via de buurtvereniging. Wil je een donatie doen? Dan kan je jouw bijdrage (tot 1 november) overmaken naar rekeningnummer NL28 INGB 0004 0056 16 t.n.v. Vereniging Wijkopbouworgaan Dichtersbuurt o.v.v. AED. Mocht het niet lukken om het bedrag bij elkaar te krijgen, dan zorgen wij ervoor dat het bedrag wordt teruggestort.

We houden je op de hoogte!

Via de flyer en de wijkkrant houden we iedereen op de hoogte. Meer weten over deze actie? Neem dan contact op met Liesbeth Huisman, via penningmeester.dichtersbuurt@gmail.com.

Waarom een AED-actie?

Een AED in de buurt is van levensbelang, want snel handelen bij een hartstilstand kan levens redden. Een AED is een apparaat dat met een schok het hart weer aan het pompen kan brengen bij een hartstilstand. Elke week krijgen 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Vaak totaal onverwachts, in of om het huis. Binnen 6 minuten reanimeren en een AED gebruiken, verhoogt de overlevingskans aanzienlijk. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Met een AED maken wij onze buurt veiliger!