Contact

Vereniging Wijkopbouworgaan Dichtersbuurt
’t Noabershoes, Vondelstraat 5
7551 BA Hengelo

Bestuur Dichtersbuurt

Voorzitter
Wouter Vermeulen: voorzitter.dichtersbuurt@gmail.com

Secretaris
Valentijn Laan: secr.dichtersbuurt@gmail.com

Penningmeester
Ilonka de Vries: penningmeester.dichtersbuurt@gmail.com

Overige Dichtersbuurt leden

Algemene Zaken
Louis Jannink: algemenezaken.dichtersbuurt@gmail.com

Beheer veld en buurthuis
Gerrit Heijink: beheerbuurthuis@gmail.com

Kinderactiviteiten:
Vanessa van der Liet: vanessaliet@gmail.com

Website Dichtersbuurt
Maikel Zweers: ejmzweers@gmail.com

Redactie Dichter&Noaber
Frans Mensink: redactiedichtersbuurt@gmail.com

Verhuur aanhangers
Jacob Rothman – 06-15379715