Bekijk de Hengelose laadpalenkaart

De gemeente Hengelo heeft een kaart gemaakt met daarop alle bestaande en toekomstige laadpalen. Op de kaart staan ongeveer 250 punten ingetekend. Dat is het aantal laadpalen dat de komende jaren volgens voorspellingen in Hengelo nodig is. Een deel van deze palen staat er nu al. Daarnaast heeft de gemeente 21 plekken aangewezen waar tussen de zomer van 2022 en de zomer van 2023 sowieso nieuwe palen komen. Dat is het basisnetwerk. De omwonenden van deze plekken zijn apart geïnformeerd. En daarnaast zijn er dus nog heel veel andere punten op de kaart ingetekend. Dat zijn plekken die de gemeente geschikt vinden voor een oplaadplek. We horen graag wat de inwoners van Hengelo van deze voorstellen vinden. Op zo’n plek komt trouwens pas een paal te staan als iemand een aanvraag doet. Geen aanvraag, geen oplaadpaal.

Reacties zijn welkom
De laadpalenkaart is te vinden op www.hengelo.nl/laadpalen. Belangstellenden kunnen van 30 maart tot en met 20 april hun opmerkingen achterlaten op deze kaart. Als u een persoonlijke reactie van de gemeente wilt ontvangen, moet u ook uw naam, telefoonnummer en e-mailadres achterlaten.

Verschillende experts hebben samen de plankaart gemaakt. Maar Hengeloërs kennen hun buurt natuurlijk het best. Daarom hoort de gemeente het graag als er vragen zijn of als iemand een alternatieve plek wil voorstellen. Mogelijk kan de locatie dan nog worden gewijzigd.

De gemeente organiseert in april ook twee inloopavond voor mensen die de kaart willen bekijken, vragen hebben of een reactie willen geven op de laadpalenkaart. Deze bijeenkomsten zijn op:
– Donderdag 7 april van 18.30 – 20.00 uur in het stadhuis
– Dinsdag 14 april van 18.30 – 20.00 uur in het stadhuis

Keuze van de locaties
De punten zijn zo getekend dat het netwerk gelijkmatig verspreid is over de stad.
Laadpalen kunnen niet overal worden geplaatst. Bij het maken van de kaart heeft de gemeente op de volgende dingen gelet:

  • Staan de laadpalen niet te dicht op elkaar en zijn ze gelijkmatig verspreid over de stad?
  • Staat de laadpaal niet te dicht bij een lantaarnpaal of iets anders?
  • Zijn er al parkeerplekken aanwezig?
  • Is de afstand tot het ondergrondse elektranetwerk niet te groot?
  • Worden er geen boomwortels beschadigd als een paal geplaatst wordt?
  • Is de laadpaal makkelijk te vinden?
  • Gaan er in de buurt geen grote werkzaamheden plaatsvinden?
  • Kunnen mensen nog over de stoep lopen nadat er een paal is geplaatst?

Verkoop villa Markant

In het voorjaar van 2021 heeft de gemeente een nieuwsbrief gestuurd over de verschillende projecten die spelen rondom de Marskant. Daarin vertelde de gemeente ook over de plannen voor de verkoop van het pand Markant en het naastliggende stuk grond. Inmiddels is het verkoopproces afgerond.

In onderstaande brief lees je wat de uitslag is:


Wil je meer weten?
Kijk dan voor meer informatie op de website van de gemeente Hengelo.

Omgevingsvisie binnenstad + digitale vragenlijst

Hoe moeten de Binnenstad en Hart van Zuid er in 2040 uit zien? Wat moet er nog gebeuren om de binnenstad en Hart van Zuid nog bruisender en levendiger te maken? Dat is de centrale vraag voor de omgevingsvisie voor deze gebieden.

De binnenstad, Hart van Zuid en stationsomgeving kunnen elk vanuit hun eigen kwaliteiten een grote bijdrage aan leveren de stedelijke schaalsprong en het verhogen de stedelijke cultuur. Zowel in Hart van Zuid als de binnenstad en stationsomgeving zijn diverse stedelijke voorzieningen aanwezig. Alleen ontbreekt een sterke onderlinge relatie waardoor ze nu (deels) op zichzelf functioneren. Het doel is om voorzieningen en deelmilieus beter met elkaar te verbinden. Hierdoor kan kruisbestuiving ontstaan. Om deze kruisbestuiving optimaal te stimuleren en faciliteren gaan we de regionale en stedelijke voorzieningen (hotspots) in de binnenstad, stationsomgeving en Hart van Zuid zo goed mogelijk ruimtelijk en functioneel met elkaar verbinden tot een centrale en dynamische stadsas. Een samenhangend geheel dat primair is gericht op publiek en waar alle stedelijke voorzieningen aan gekoppeld zijn om  variatie, dynamiek, kwaliteit en levendigheid te creëren. Hiermee dragen we bij aan een dynamische woon- en leefomgeving waarmee we jonge talenten kunnen behouden en aantrekken. Als ‘magneet’ kunnen de Binnenstad en Hart van Zuid bijdragen aan de ambities van Hengelo en heel Twente. Meer lezen over de stand van zaken van het proces kunt u hier.

We stellen de omgevingsvisie niet alleen op. Eerder hebben we al gesprekken gevoerd met (maatschappelijke) partners en het bedrijfsleven. Nu willen we ook graag reacties ophalen van bewoners en bezoekers.

Vanaf 16 maart hangen er door Hengelo bordjes met verschillende QR codes. Deze QR codes zijn onderdeel van een vragenlijst waar over verschillende locaties in Hengelo een vraag wordt gesteld. Op de kaart in de bijlage is aangegeven waar u de borden kunt vinden. Door de punten, 1 tot en met 11, met elkaar te verbinden ontstaat er een mooie wandelroute door de centrale en dynamische stadsas.

Kunt u de route niet lopen? Klink dan op de link voor de gehele digitale vragenlijst.

Brief van de gemeente – Opvang Hazemeijercomplex

Beste omwonende,

U krijgt deze brief als omwonende van het Hazemeijercomplex. Vanaf zondag 24 oktober vangen we hier 100 asielzoekers op. Het Rijk heeft gisteren aan alle provincies gevraagd om binnen 48 uur extra asielzoekers op te vangen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit namelijk overvol, u heeft dat wellicht al in het nieuws gezien. Er zijn mensen die geen fatsoenlijke slaapplaats hebben. Dat zorgt voor onmenselijke situaties voor de asielzoekers, die vaak al een vreselijke tocht achter de rug hebben.

Tijdelijke opvang
Toen de vraag van het Rijk binnenkwam, zijn we direct aan het werk gegaan om een geschikte locatie in Overijssel te vinden. We zochten een groot pand dat leeg staat en dat heel snel ingericht kan worden voor 100 mensen. Het Hazemeijercomplex, waar tot voor kort de vaccinatielocatie van de GGD was gevestigd, is op deze korte termijn de beste plek om de noodopvang in te richten. Het Hazemeijercomplex wordt vanaf nu maximaal vier weken ingezet om de asielzoekers op te vangen. In die vier weken heeft het COA de tijd om aan een blijvende oplossing te werken.

Informatie
Het is op dit moment nog niet bekend wie uw tijdelijke nieuwe buren zijn. Zondag aan het begin van de avond zullen zij arriveren. Wij hadden u graag eerder op de hoogte gebracht maar door de grote haast was dit helaas niet mogelijk. Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze ontwikkeling vragen bij u oproept. Alle informatie die we hebben gaan we delen via www.hengelo.nl/noodopvang. Vanaf maandagochtend 8.30 uur kunt u ook bellen naar 14 074 met uw eventuele vragen. Mocht u het op prijs op stellen om uitgenodigd te worden voor een informatiemoment geeft u dat dan aan communicatie@hengelo.nl onder vermelding van “tijdelijke noodopvang vluchtelingen”. Zodra locatie en datum daarvan bekend zijn ontvangt u daarvoor een uitnodiging.

Wij hopen op uw begrip en u vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,
Burgemeester en wethouders van Hengelo

Foto: Gemeente Hengelo