ALV

Terugkoppeling kascontrole (update 23 mei 2021)
Door het afzeggen van de afspraak om de kas te controleren op 1 februari j.l. door de kascommissie, kon hun advies niet meegenomen worden in de presentatie van de jaarstukken voor de – jaarvergadering vervangende – ledenraadpleging (die werd gehouden van 10 tot 13 februari via de website). Het was de bedoeling om zo spoedig mogelijk dit advies op de website met jullie te delen. Helaas heeft dit vertraging opgelopen.

  • In het document dat van zondag 23 mei 10.00 uur tot en met woensdag 26 mei 10.00 uur op de website stond, konden jullie meer lezen over de bevindingen van de kascommissie en een reactie van het bestuur.
  • Ieder lid van de vereniging kan tot en met zaterdag 29 mei opmerkingen, correcties of aanvullingen mailen naar website.dichtersbuurt@gmail.com.
  • Het bestuur zal binnen 14 dagen op alle mailtjes reageren.

Stukken jaarvergadering (bericht 10 februari 2021)
Normaal gesproken wordt in februari de jaarvergadering gehouden van onze vereniging. We hoeven denk ik niet uit te leggen waarom deze dit jaar niet gehouden kan worden. Maar dit ontslaat ons niet van de verplichting om de jaarstukken aan de leden voor te leggen.

  • De jaarstukken stonden van woensdag 10 februari 10.00 uur tot en met zaterdag 13 februari 17.00 uur op de website.

Kascontrole
Door persoonlijke redenen, corona en weersomstandigheden heeft de kascommissie de controle van stukken nog niet uitgevoerd. Aangezien het nodig is dat zij de stukken en het kasgeld fysiek controleren, wordt dit op een later tijdstip gedaan. Wij hopen dat u toch met de bijgaande stukken akkoord kunt gaan en zullen de bevindingen van de kascommissie, na de fysieke controle, op de website vermelden.

Uitzonderlijke tijden
Deze manier van werken gaat in tegen alles waar de buurtvereniging voor ijvert, maar het zijn dan ook uitzonderlijke tijden. We gaan voor: “volgend jaar weer normaal + Jaarvergadering + gebak bij de koffie!”