ALV

Normaal gesproken wordt in februari de jaarvergadering gehouden van onze vereniging. We hoeven denk ik niet uit te leggen waarom deze dit jaar niet gehouden kan worden. Maar dit ontslaat ons niet van de verplichting om de jaarstukken aan de leden voor te leggen.

Stukken jaarvergadering

  • De jaarstukken stonden van woensdag 10 februari 10.00 uur tot en met zaterdag 13 februari 17.00 uur op de website.
  • Ieder lid van de vereniging kan tot woensdag 17 februari opmerkingen, correcties of aanvullingen mailen naar website.dichtersbuurt@gmail.com.
  • Het bestuur zal binnen 14 dagen op alle mailtjes reageren en zo nodig de stukken aanpassen.

Kascontrole
Door persoonlijke redenen, corona en weersomstandigheden heeft de kascommissie de controle van stukken nog niet uitgevoerd. Aangezien het nodig is dat zij de stukken en het kasgeld fysiek controleren, wordt dit op een later tijdstip gedaan. Wij hopen dat u toch met de bijgaande stukken akkoord kunt gaan en zullen de bevindingen van de kascommissie, na de fysieke controle, op de website vermelden.

Uitzonderlijke tijden
Deze manier van werken gaat in tegen alles waar de buurtvereniging voor ijvert, maar het zijn dan ook uitzonderlijke tijden. We gaan voor: “volgend jaar weer normaal + Jaarvergadering + gebak bij de koffie!”