Omgevingsvisie binnenstad + digitale vragenlijst

Hoe moeten de Binnenstad en Hart van Zuid er in 2040 uit zien? Wat moet er nog gebeuren om de binnenstad en Hart van Zuid nog bruisender en levendiger te maken? Dat is de centrale vraag voor de omgevingsvisie voor deze gebieden.

De binnenstad, Hart van Zuid en stationsomgeving kunnen elk vanuit hun eigen kwaliteiten een grote bijdrage aan leveren de stedelijke schaalsprong en het verhogen de stedelijke cultuur. Zowel in Hart van Zuid als de binnenstad en stationsomgeving zijn diverse stedelijke voorzieningen aanwezig. Alleen ontbreekt een sterke onderlinge relatie waardoor ze nu (deels) op zichzelf functioneren. Het doel is om voorzieningen en deelmilieus beter met elkaar te verbinden. Hierdoor kan kruisbestuiving ontstaan. Om deze kruisbestuiving optimaal te stimuleren en faciliteren gaan we de regionale en stedelijke voorzieningen (hotspots) in de binnenstad, stationsomgeving en Hart van Zuid zo goed mogelijk ruimtelijk en functioneel met elkaar verbinden tot een centrale en dynamische stadsas. Een samenhangend geheel dat primair is gericht op publiek en waar alle stedelijke voorzieningen aan gekoppeld zijn om  variatie, dynamiek, kwaliteit en levendigheid te creëren. Hiermee dragen we bij aan een dynamische woon- en leefomgeving waarmee we jonge talenten kunnen behouden en aantrekken. Als ‘magneet’ kunnen de Binnenstad en Hart van Zuid bijdragen aan de ambities van Hengelo en heel Twente. Meer lezen over de stand van zaken van het proces kunt u hier.

We stellen de omgevingsvisie niet alleen op. Eerder hebben we al gesprekken gevoerd met (maatschappelijke) partners en het bedrijfsleven. Nu willen we ook graag reacties ophalen van bewoners en bezoekers.

Vanaf 16 maart hangen er door Hengelo bordjes met verschillende QR codes. Deze QR codes zijn onderdeel van een vragenlijst waar over verschillende locaties in Hengelo een vraag wordt gesteld. Op de kaart in de bijlage is aangegeven waar u de borden kunt vinden. Door de punten, 1 tot en met 11, met elkaar te verbinden ontstaat er een mooie wandelroute door de centrale en dynamische stadsas.

Kunt u de route niet lopen? Klink dan op de link voor de gehele digitale vragenlijst.