Lampionnenoptocht

Donderdag 11 november is het Sint Maarten. Dit jaar kunnen we eindelijk weer langs de deuren om liedjes te zingen en gaan we rondlopen met verlichte lampionnen! We verzamelen rond 17.45 uur bij het buurthuis en lopen dan ruim een uur in groepjes door de buurt. Lampionnen en/of lichtstokken zijn bij Vanessa verkrijgbaar, maar zelf iets knutselen mag natuurlijk ook!

Doe je ook mee?
Kinderen (vanaf 2.5 tot ongeveer 12 jaar) die mee willen doen kunnen zich opgeven bij Vanessa, per mail via vanessaliet@gmail.com.

Mogen we bij jou aanbellen?
Wij hebben natuurlijk ook adressen nodig waar we die avond tussen 18.00 en 19.30 uur aan mogen bellen (en daar beloond worden met wat lekkers voor de mooie liedjes de we zingen). Mogen we bij jou aanbellen? Geef dat dan even door aan Vanessa. Zij zorgt er dan voor dat de route langs jouw huis gaat.

Brief van de gemeente – Opvang Hazemeijercomplex

Beste omwonende,

U krijgt deze brief als omwonende van het Hazemeijercomplex. Vanaf zondag 24 oktober vangen we hier 100 asielzoekers op. Het Rijk heeft gisteren aan alle provincies gevraagd om binnen 48 uur extra asielzoekers op te vangen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit namelijk overvol, u heeft dat wellicht al in het nieuws gezien. Er zijn mensen die geen fatsoenlijke slaapplaats hebben. Dat zorgt voor onmenselijke situaties voor de asielzoekers, die vaak al een vreselijke tocht achter de rug hebben.

Tijdelijke opvang
Toen de vraag van het Rijk binnenkwam, zijn we direct aan het werk gegaan om een geschikte locatie in Overijssel te vinden. We zochten een groot pand dat leeg staat en dat heel snel ingericht kan worden voor 100 mensen. Het Hazemeijercomplex, waar tot voor kort de vaccinatielocatie van de GGD was gevestigd, is op deze korte termijn de beste plek om de noodopvang in te richten. Het Hazemeijercomplex wordt vanaf nu maximaal vier weken ingezet om de asielzoekers op te vangen. In die vier weken heeft het COA de tijd om aan een blijvende oplossing te werken.

Informatie
Het is op dit moment nog niet bekend wie uw tijdelijke nieuwe buren zijn. Zondag aan het begin van de avond zullen zij arriveren. Wij hadden u graag eerder op de hoogte gebracht maar door de grote haast was dit helaas niet mogelijk. Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze ontwikkeling vragen bij u oproept. Alle informatie die we hebben gaan we delen via www.hengelo.nl/noodopvang. Vanaf maandagochtend 8.30 uur kunt u ook bellen naar 14 074 met uw eventuele vragen. Mocht u het op prijs op stellen om uitgenodigd te worden voor een informatiemoment geeft u dat dan aan communicatie@hengelo.nl onder vermelding van “tijdelijke noodopvang vluchtelingen”. Zodra locatie en datum daarvan bekend zijn ontvangt u daarvoor een uitnodiging.

Wij hopen op uw begrip en u vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,
Burgemeester en wethouders van Hengelo

Foto: Gemeente Hengelo

Meedenk Middag Brokanthuis op vrijdag 9 juli

Aan de Marskant in Hengelo wordt begin 2022 gestart met de bouw van het eerste Brokanthuis. Daarin komen 29 appartementen voor senioren. Daarnaast zijn er diverse gezamenlijke ruimten als een woonkeuken, een atelier, een huiskamer, tuinen en een wasruimte. Deze ruimten staan ter beschikking voor de bewoners en daarnaast zijn er dagelijks mensen aanwezig om te doen wat nodig is. Maar het belangrijkste is dat de mensen die gebruik maken van het huis zelf de regie houden.

Meedenk Middag Brokanthuis
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereidingen. Maar dat kan eigenlijk niet zonder u. Wij willen van u horen wat belangrijk is, hoe u aankijkt tegen de huidige ideeën en wat die betekenen voor het gebouw. Daarom houden wij een MeedenkMiddag Brokanthuis, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Initiatiefnemer Caroline Coumans en andere mensen van Brokant zijn er om te horen wat u belangrijk vindt om te leven zoals u dat wilt. U kunt de plattegronden bekijken en de architecten en de bouwers laten weten wat u ervan vindt. Zo zorgen we samen dat het een huis wordt waar mensen graag willen wonen en leven.

Iedereen is welkom
Inwoners van Hengelo, toekomstige huurders, omwonenden, organisaties, frisdenkers en criticasters, jong en oud. Of u nu belangstelling heeft om er te gaan wonen of alleen nieuwsgierig bent. Als u het gewoon leuk vindt meer te weten of actief wilt meedenken. Iedereen is van harte welkom om mee te denken over het Brokanthuis.

De begeleiding en organisatie van deze middag is in handen van De Plekkenmakers. Op interactieve en creatieve wijze zorgen zij ervoor dat uw ideeën worden opgehaald.

Denk mee op vrijdag 9 juli 2021 tussen 12:00 en 16:00 uur op de Walhoflocatie aan de Marskant/Brugstraat/Willemstraat. Uiteraard met de juiste COVID-19 voorzorgmaatregelen.

Aanmelden voor de Meedenk Middag kan via info@brokant.nl.

HieperdeBIEB HOERA! Een MINIBIEB in de Dichtersbuurt!

~ Zaterdag 5 juni is de Dag van de MiniBieb ~

Daarom opent die dag een gloednieuwe Minibieb in de Dichtersbuurt.
Waar? Jacob Catsstraat 20.

De naam van deze Minibieb is: 
BOEK &zo

In de Minibieb staan boeken die iedereen gratis mag lenen of ruilen tegen een ander boek. En wie weet staat er af en toe een dvd of cd tussen. Maar trek ook gerust een ‘dagkaartje’ met een mooie spreuk.

De Minibieb is voor iedereen in onze buurt. Dus voel je vrij om mee te doen en leen een boek, ruil een boek of breng een boek. En doe dit zo vaak je wilt. Zo kan iedereen van elkaars boeken genieten.

Veel leesplezier!
Miranda

Welkom:
Nette schone Nederlandstalige boeken.
Romans, thrillers, literatuur, informatief, kinderboeken, stripboeken.

Liever niet:
Niet-Nederlandstalige boeken. Sterk verouderde boeken, vieze of kapotte boeken, woordenboeken, encyclopedieën, 18+ lectuur.

Terugkoppeling kascontrole

De terugkoppeling over de kascontrole heeft wat lang op zich laten wachten. Dit komt omdat er verschillen van inzicht zijn tussen de kascommissie en de penningmeester/het bestuur. Er zijn verschillende pogingen gedaan om dit op te lossen, maar dit is niet gelukt. Ook niet na het inschakelen van een mediator en nadat de accountant vastgesteld heeft dat alle benodigde informatie en onderliggende stukken aanwezig zijn.

De bevindingen van de kascommissie zullen, zoals afgesproken, op de website gepubliceerd worden. Ze zullen daar van zondag 23 mei 10.00 uur tot woensdag 26 mei 10.00 uur op staan. Ook kunnen jullie hier de reactie van het bestuur en een voorstel vinden om het voor nu te laten bij de voorlopige goedkeuring die de leden hebben gegeven in de ledenraadpleging van 10-13 februari 2021 (deze ledenraadpleging verving de jaarvergadering die vanwege corona niet fysiek plaats kon vinden). Ook worden twee leden voorgesteld als nieuwe kascommissie.

Algemene Ledenvergadering

Normaal gesproken wordt in februari de jaarvergadering gehouden van onze vereniging. We hoeven denk ik niet uit te leggen waarom deze dit jaar niet gehouden kan worden. Maar dit ontslaat ons niet van de verplichting om de jaarstukken aan de leden voor te leggen.

Vanaf woensdag 10 februari 10.00 uur tot en met zaterdag 13 februari 17.00 uur staan de stukken op de website. Daarna worden ze verwijderd. De stukken en meer informatie over hoe je kan reageren is te vinden op deze pagina.

Sloop Willemschool

Onderstaande brief is vandaag (25-1-2021) bezorgd bij de direct omwonenden van de Willemschool. Men gaat zeer voortvarend te werk..

Aan de bewoner(s) van

Onderwerp: Datum:
start sloop Willemschool 25 januari 2021

Beste bewoners,

Deze week start de firma Bekke met het verwijderen van asbest in de Willemschool. In deze brief leest u daar meer over.

Waarom sloop?

Nu de Willemschool niet meer in gebruik is, wil de gemeente Hengelo het terrein gebruiken bij het plan Marskant (tussen de Deldenerstraat en Willemstraat). De bedoeling is dat hier woningbouw komt. De sloopwerkzaamheden beginnen nu vast, om vandalisme te voorkomen.

Wat gaat er precies gebeuren?

De firma Bekke start deze week met het verwijderen van asbest. Ook zetten ze hekken om het pand en verwijderen ze tegels en speeltoestellen. Daarna gaan ze het gebouw slopen. De speelvoorzieningen, pleintegels en het hekwerk dat om de school staat, slaat de gemeente op voor hergebruik. De sloopwerkzaamheden duren naar verwachting tot in april. Maar de planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Wat is de planning van het gehele project?

Na de sloop starten de saneringswerkzaamheden en het bouwrijp maken van het gebied. Binnenkort start ook de bestemmingsplanprocedure. De gemeente Hengelo trekt hierbij samen op met het waterschap Vechtstromen. De Berflobeek krijgt namelijk een prominentere plek in het gebied door verbreding en het toegankelijk maken van de oevers middels een wandelpad. Over de bestemmingsplanprocedure ontvangt u op een later moment nog informatie van ons.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Martine Briggeman (plan Marskant) of William Westerhof (sloop), via het algemene telefoonnummer 14 074.

Met vriendelijke groet,

Martine Briggeman

Projectleider

Uitstel pubquiz!

Nu de Covid maatregelen verder aangescherpt zijn , moeten we de pubquiz uitstellen. We mikken op de laatste donderdag in februari maar …….. Hou deze website in de gaten.