Brief van de gemeente – Opvang Hazemeijercomplex

Beste omwonende,

U krijgt deze brief als omwonende van het Hazemeijercomplex. Vanaf zondag 24 oktober vangen we hier 100 asielzoekers op. Het Rijk heeft gisteren aan alle provincies gevraagd om binnen 48 uur extra asielzoekers op te vangen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit namelijk overvol, u heeft dat wellicht al in het nieuws gezien. Er zijn mensen die geen fatsoenlijke slaapplaats hebben. Dat zorgt voor onmenselijke situaties voor de asielzoekers, die vaak al een vreselijke tocht achter de rug hebben.

Tijdelijke opvang
Toen de vraag van het Rijk binnenkwam, zijn we direct aan het werk gegaan om een geschikte locatie in Overijssel te vinden. We zochten een groot pand dat leeg staat en dat heel snel ingericht kan worden voor 100 mensen. Het Hazemeijercomplex, waar tot voor kort de vaccinatielocatie van de GGD was gevestigd, is op deze korte termijn de beste plek om de noodopvang in te richten. Het Hazemeijercomplex wordt vanaf nu maximaal vier weken ingezet om de asielzoekers op te vangen. In die vier weken heeft het COA de tijd om aan een blijvende oplossing te werken.

Informatie
Het is op dit moment nog niet bekend wie uw tijdelijke nieuwe buren zijn. Zondag aan het begin van de avond zullen zij arriveren. Wij hadden u graag eerder op de hoogte gebracht maar door de grote haast was dit helaas niet mogelijk. Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze ontwikkeling vragen bij u oproept. Alle informatie die we hebben gaan we delen via www.hengelo.nl/noodopvang. Vanaf maandagochtend 8.30 uur kunt u ook bellen naar 14 074 met uw eventuele vragen. Mocht u het op prijs op stellen om uitgenodigd te worden voor een informatiemoment geeft u dat dan aan communicatie@hengelo.nl onder vermelding van “tijdelijke noodopvang vluchtelingen”. Zodra locatie en datum daarvan bekend zijn ontvangt u daarvoor een uitnodiging.

Wij hopen op uw begrip en u vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,
Burgemeester en wethouders van Hengelo

Foto: Gemeente Hengelo