Verkoop villa Markant

In het voorjaar van 2021 heeft de gemeente een nieuwsbrief gestuurd over de verschillende projecten die spelen rondom de Marskant. Daarin vertelde de gemeente ook over de plannen voor de verkoop van het pand Markant en het naastliggende stuk grond. Inmiddels is het verkoopproces afgerond.

In onderstaande brief lees je wat de uitslag is:


Wil je meer weten?
Kijk dan voor meer informatie op de website van de gemeente Hengelo.