Bekijk de Hengelose laadpalenkaart

De gemeente Hengelo heeft een kaart gemaakt met daarop alle bestaande en toekomstige laadpalen. Op de kaart staan ongeveer 250 punten ingetekend. Dat is het aantal laadpalen dat de komende jaren volgens voorspellingen in Hengelo nodig is. Een deel van deze palen staat er nu al. Daarnaast heeft de gemeente 21 plekken aangewezen waar tussen de zomer van 2022 en de zomer van 2023 sowieso nieuwe palen komen. Dat is het basisnetwerk. De omwonenden van deze plekken zijn apart geïnformeerd. En daarnaast zijn er dus nog heel veel andere punten op de kaart ingetekend. Dat zijn plekken die de gemeente geschikt vinden voor een oplaadplek. We horen graag wat de inwoners van Hengelo van deze voorstellen vinden. Op zo’n plek komt trouwens pas een paal te staan als iemand een aanvraag doet. Geen aanvraag, geen oplaadpaal.

Reacties zijn welkom
De laadpalenkaart is te vinden op www.hengelo.nl/laadpalen. Belangstellenden kunnen van 30 maart tot en met 20 april hun opmerkingen achterlaten op deze kaart. Als u een persoonlijke reactie van de gemeente wilt ontvangen, moet u ook uw naam, telefoonnummer en e-mailadres achterlaten.

Verschillende experts hebben samen de plankaart gemaakt. Maar Hengeloërs kennen hun buurt natuurlijk het best. Daarom hoort de gemeente het graag als er vragen zijn of als iemand een alternatieve plek wil voorstellen. Mogelijk kan de locatie dan nog worden gewijzigd.

De gemeente organiseert in april ook twee inloopavond voor mensen die de kaart willen bekijken, vragen hebben of een reactie willen geven op de laadpalenkaart. Deze bijeenkomsten zijn op:
– Donderdag 7 april van 18.30 – 20.00 uur in het stadhuis
– Dinsdag 14 april van 18.30 – 20.00 uur in het stadhuis

Keuze van de locaties
De punten zijn zo getekend dat het netwerk gelijkmatig verspreid is over de stad.
Laadpalen kunnen niet overal worden geplaatst. Bij het maken van de kaart heeft de gemeente op de volgende dingen gelet:

  • Staan de laadpalen niet te dicht op elkaar en zijn ze gelijkmatig verspreid over de stad?
  • Staat de laadpaal niet te dicht bij een lantaarnpaal of iets anders?
  • Zijn er al parkeerplekken aanwezig?
  • Is de afstand tot het ondergrondse elektranetwerk niet te groot?
  • Worden er geen boomwortels beschadigd als een paal geplaatst wordt?
  • Is de laadpaal makkelijk te vinden?
  • Gaan er in de buurt geen grote werkzaamheden plaatsvinden?
  • Kunnen mensen nog over de stoep lopen nadat er een paal is geplaatst?