Ingezonden bericht.

Geacht bestuur,
 
Mede namens andere leden die direct naast de oude Stork-bibliotheek wonen, stuur ik jullie deze mail.
 
Onze aandacht werd in negatieve zin getrokken door het bijgesloten recentelijke artikel in de Tubantia met de kop “Buurtvereniging wil geen woningen”. Niemand van ons is in deze bevraagd door het bestuur. Iedereen stelt zich al jaren op het standpunt dat woningbouw in de oude Stork-bibliotheek een prima oplossing is. Andere, goede oplossingen zijn ook mogelijk maar het is absoluut niet zo dat wij als direct aanwonende leden tegen appartementen in de bibliotheek zijn. Juridisch bezien, zal bij een procedure tot bestemmingswijziging een eventueel bezwaar van de wijkvereniging overruled worden door de mening van de direct aanwonenden in onze hoedanigheid als belanghebbenden in de zin van de Awb.
 
Om te voorkomen dat er een foute indruk bij de gemeente, de lezers van de krant en anderen lijkt het ons ten zeerste geïndiceerd dat jullie als bestuur voor een correctie van het artikel zorgdragen. Het zou slecht voor het imago van de buurtvereniging zijn als wij zelf naar de krant zouden moeten stappen.
 
Wij verwachten dat jullie op korte termijn deze door jullie gecreëerde foutieve beeldvorming rechtzetten middels een nieuw artikel in de krant.
 
Overigens achten wij de uitdrukking “appartementjes” erg neerbuigend. Zo oordeel je niet over mogelijk toekomstige buurtbewoners. Die krijgen vanuit het bestuur al op voorhand een negatief stempel. Zo ga je als buurtvereniging niet met mensen om. Dit achten wij een
misslag.
 
Om er zeker van te zijn dat de leden van de vereniging in de breedte kennis nemen van deze kwestie -en om zodoende de kans op een reactie van jullie te vergroten- verstuur ik deze mail in bcc naar een behoorlijk aantal leden van de vereniging.
 

Timmerdorp 2020.

Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober is het jaarlijks Timmerdorp. Dit jaar timmeren we op zaterdagmiddag een laserparcours en gaan we na het eten (en eventueel ook op zondag) samen lasergamen.

Het Timmerdorp is voor kinderen van 6 t/m 15 jaar en de kosten zijn 2 euro per persoon. Uiteraard houden we ons aan de regels van het RIVM. Daarom is het belangrijk dat iedereen die mee wil doen zich van tevoren opgeeft. Aanmelden kan tot 24 september per mail via vanessaliet@gmail.com. Hier kan je ook een mail naartoe sturen voor meer informatie.

Heb je nog pallets of onbewerkt hout over? Dan kunnen we dat heel goed gebruiken voor het Timmerdorp. Stuur ook dan even een mail naar vanessaliet@gmail.com, zodat we kunnen regelen dat het bij het buurthuis komt te staan. Alvast bedankt!