Terugkoppeling kascontrole

De terugkoppeling over de kascontrole heeft wat lang op zich laten wachten. Dit komt omdat er verschillen van inzicht zijn tussen de kascommissie en de penningmeester/het bestuur. Er zijn verschillende pogingen gedaan om dit op te lossen, maar dit is niet gelukt. Ook niet na het inschakelen van een mediator en nadat de accountant vastgesteld heeft dat alle benodigde informatie en onderliggende stukken aanwezig zijn.

De bevindingen van de kascommissie zullen, zoals afgesproken, op de website gepubliceerd worden. Ze zullen daar van zondag 23 mei 10.00 uur tot woensdag 26 mei 10.00 uur op staan. Ook kunnen jullie hier de reactie van het bestuur en een voorstel vinden om het voor nu te laten bij de voorlopige goedkeuring die de leden hebben gegeven in de ledenraadpleging van 10-13 februari 2021 (deze ledenraadpleging verving de jaarvergadering die vanwege corona niet fysiek plaats kon vinden). Ook worden twee leden voorgesteld als nieuwe kascommissie.