Geen activiteiten.

Door de nieuwe Corona maatregelen van de regering zijn alle activiteiten tot aan het nieuwe jaar geschrapt van de agenda. We betreuren dit alles maar we houden ons aan de maatregelen die opgelegd zijn door de RIVM en zien dus dit als enige mogelijkheid.
Voor vragen of opmerking kunt u contact opzoeken met een van de bestuursleden.